OK
title-leftمعرفی انجمن title-right
bg-corner
انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران

تاریخچه :

انجمن شرکتهای صنعت پخش ایران به همت جمعی متشکل از شرکت های صنعت پخش و به موجب ماده ۱۳۱ قانون جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمای وزارت کار و متعاقب آن در سال ۱۳۸۰در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بمنظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود وضعیت اقتصادی کارفرمایان شرکتهای پخش که خود متضمن حفظ منافع جامعه می باشد به ثبت رسیده است.

هدف از تشکیل این انجمن :

 • حفظ و حمایت و توسعه صنف و صنعت پخش در سراسر کشور.
 • کوشش در جهت جلوگیری از رقابت های ناسالم و فراهم آوردن زمینه های رقابت سازنده بین آنها.
 • تبادل نظر بین اعضا در جهت استقرار مدون و مطلوب و جدول توزیع و تدوین استاندارد لازم.
 • ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی به منظور کسب و طبقه بندی و پردازش اطلاعات مربوط به استانداردها ، مشتریان ، شرکتهای علمی و تکنولوژی از طریق ارتباط تنگاتنگ با مراکز بانک های اطلاعاتی در سطوح بین المللی و داخلی و نیز برقراری ارتباط نزدیک میان صنف پخش با دانشگاهها ، موسسات ، مراکز علمی و پژوهشی و ارتقا سطح علمی اعضا و تشکیل سمینارها و دوره های آموزشی در رابطه با صنف پخش میباشد.
 • چشم انداز انجمن:

  • ما تشکل غیر انتفاعی و غیر سیاسی فعال در عرصه ی صنعت پخش کالاهای مصرفی پرگردش در کشور هستیم.
  • ما تلاش مستمر داریم تا با بهره گیری از دانش و فناوری های نوین و رعایت اخلاق حرفه ای نیاز ذینفعان این صنعت را تامین نماییم.
  • ما برای موفقیت اعضای خود در بازار رقابتی و تبدیل شدن انجمن به یکی از بزرگ ترین نهادهای غیر دولتی، رویکردی فعال به افزایش سطح دانش حرفه ای واستفاده از پژوهش های علمی داریم.

  ماموریت انجمن:

  • ما تشکل غیر انتفاعی و غیر سیاسی فعال در عرصه ی پخش کالاهای مصرفی پرگردش در ایران هستیم.
  • ما در ارتقاء زنجیره ارزش صنعت پخش در جهت اعتماد آفرینی تامین کنندگان، مشتریان و مصرف کنندگان فعال هستیم.
  • ما در صنعت پخش به ارتقای سطح سلامت، سهولت دسترسی و ارتقای کیفیت خدمات برای مشتریان و در نهایت مصرف کنندگان باور کامل داریم.
  • ما برای دستیابی اعضای انجمن به رویکردی برای افزایش سطح دانش حرفه ای اعضاء فعال هستیم.
  • ما با به کارگیری و بهره مندی از فناوری های نوین و رویکرد به چابکی سازمانی تلاش می کنیم.
  • ما رعایت اخلاق حرفه ای را باور داشته و به آن پای بند هستیم.
  • ما برای دستیابی به استانداردهای ملی و منطقه ای در عرصه صنعت پخش تلاش داریم.
  • ما با همکاری و فعالیت آگاهانه اعضا و به کارگیری توانمندی سرمایه انسانی و حجم عظیم گردش مالی در جهت رسیدن به جایگاه یکی از بزرگ ترین و نامدارترین نهاد های غیر دولتی کشور گام بر می داریم.
bg-corner